Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów

Rozmiar: 270 bajtów

Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 2745 bajtów

CENTRUM BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
informacja ogólna

Centrum Badań Interdyscyplinarnych /CBI/ jest stowarzyszeniem naukowym, posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Jego główna siedziba znajduje się w Poznaniu, przy ul. W. Biegańskiego 30A

Rozmiar: 101 bajtów Celem działalności CBI jest: Rozmiar: 101 bajtów
Rozmiar: 953 bajtów prowadzenie, wspieranie i organizowanie badań naukowych, oraz zapewnienie warunków do ich realizacji Rozmiar: 17148 bajtów
Rozmiar: 953 bajtów wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych
Rozmiar: 953 bajtów gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie dokumentacji służącej badaniom naukowym
Rozmiar: 953 bajtów tworzenie i utrzymywanie baz danych o prowadzonych badaniach naukowych oraz ich wynikach
Rozmiar: 953 bajtów upowszechnianie i promocja wyników naukowych
Rozmiar: 953 bajtów organizowanie różnych form spotkań naukowych /konferencji, seminariów, warsztatów, itp.

Pracami CBI kieruje Zarząd. Obecnie funkcję jego Przewodniczącego pełni prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, natomiast wiceprzewodniczących prof. dr hab. Zbigniew Janku, oraz prof. dr hab. Edward Jeliński.

Rozmiar: 12552 bajtów Rozmiar: 644 bajtów Rozmiar: 2034 bajtów
Centrum Badań Interdyscyplinarnych
ul. Biegańskiego 30A, 60-682 Poznań
e-mail: drozd@amu.edu.pl
Rozmiar: 688 bajtów

Projekt i wykonanie: Kamil Kornowski