Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów

Rozmiar: 270 bajtów

Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 101 bajtów 13-14 czerwca 2008 Rozmiar: 101 bajtów

Spotkania z filozofią XVII wieku i jej kontynuacjami

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z tytułem referatu: 1 maj 2008.

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 PLN prosimy kierować na konto:

Centrum Badań Interdyscyplinarnych
PKO BP I Oddział w Poznaniu
23 1020 4027 0000 1102 0417 0288

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
s.sztajer@wp.pl
drozd@amu.edu.pl

lub na adres:
Centrum Badań Interdyscyplinarnych
ul. Biegańskiego 30 A
60-682 Poznań

Organizatorzy konferencji:
Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Dr Sławomir Sztajer (sekretarz naukowy)


Rozmiar: 101 bajtów 4 - 5 czerwca 2004 Rozmiar: 101 bajtów

Europa bez granic czy Europa w nowych granicach?

4 - 5 czerwca 2004
Dom Pracy Twórczej UAM w Obrzycku
ul. Zamkowa 27

Zagadnienia wiodące:

 • Europejska przestrzeń badawcza
 • Europejska przestrzeń kulturowa
 • Europejska przestrzeń gospodarcza
 • Europejska przestrzeń religijna
 • Europejska przestrzeń prawna

Rozmiar: 101 bajtów 28 listopada 2003 Rozmiar: 101 bajtów

Jakich uczelni potrzebują Polacy?

28 listopada 2003
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Niektóre zagadnienia:

 • prof. dr hab. Roman Sowiński - Szkolnictwo wyższe i jego prywatyzacja jako problem ustrojowy i konstytucyjny
 • prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki - Pryncypialne wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego w obliczu strategii lizbońskiej
 • prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz - Awanse akademickie - założenia ustawowe i rzeczywistość.
[Program Konferencji]

Rozmiar: 101 bajtów 30 - 31 maja 2003 Rozmiar: 101 bajtów

Pluralizm kulturowy integrującej się Europy

30 - 31 maja 2003
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku
Ul. Zamkowa 27

Niektóre zagadnienia:

 • Tożsamość europejska w warunkach globalizacji - prof. Zdzisław W. Puślecki
 • Wymiary integracji europejskiej a pojęcie tożsamości Europejczyka - prof. Jan Such
 • Wspólna Europa: mit czy rzeczywistość? - prof. Edward Jeliński
 • Kategoria tożsamości w doktrynie katolickiej - prof. Zbigniew Stachowski
 • Problemy identyfikacyjne współczesnych kultów, sekt i nowych ruchów religijnych - prof. Zbigniew Drozdowicz
[Program Konferencji]

Rozmiar: 101 bajtów 12 - 13 października 2002 Rozmiar: 101 bajtów

Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości

12 - 13 października 2002
Ciążeń

Niektóre zagadninia:

 • Problemy przebaczania i pojednania społecznego we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich - prof. dr hab. Bohdan Hud
 • Przebaczanie i pojednanie w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego - prof. dr hab. Zbigniew Stachowski
 • Fundamentalizm i New Age. Badania porównawcze - dr Tadeusz Doktór
[Program Konferencji]
Projekt i wykonanie: Kamil Kornowski