Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


Program konferencji:
Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości

 

godz. 10.00 – Otwarcie konferencji

Sesja I

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Janku

10.15 – Tożsamość europejska w warunkach globalizacji
prof. Zdzisław W. Puślecki

10.45 – Wymiary integracji europejskiej a pojęcie tożsamości Europejczyka – prof. Jan Such

11.15 – Wspólna Europa: mit czy rzeczywistość?
prof. Edward Jeliński

11.45 – Przerwa na kawę

Sesja II

Przewodniczący: prof. Zbigniew Drozdowicz

12.00 – Realizacja zasad społeczeństwa otwartego w demokracjach europejskich oraz istniejące zagrożenia prof. Włodzimierz Kaczocha

12.30 – Tożsamość europejska a realizacja zasady solidarności Unii Europejskiej – mgr Tomasz Szymczyński

13.00 – Wybrane kontrowersje finansowe związane z napływem kapitału zagranicznego do Polski - dr Adam Szymaniak

13.30 – Propozycje zmian we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej w kontekście uwarunkowań europejskich i globalnych – dr Maciej Walkowski

14. 00 – Przerwa obiadowa

Sesja III

Przewodniczący: prof. Zdzisław W. Puślecki

15. 00 – Syndrom niedogotowanej wody. Uwagi do problematyki kształtowania się narodu ukraińskiego w XX wieku – prof. Boghdan Hud

15.30 – Reformy pisowni jako odzwierciedlenie procesów samoidentyfikacji – prof. Natalia Szumarowa

16. 00 – Obraz <<Ja>> we współczesnej prasie ukraińskiej
prof. Natalia Nepyyvoda

16. 30 – Pisanie historii a tożsamość Europy XX wieku
mgr Adam Dworaczyk

16.45 – Przerwa na kawę

17.00 – Dyskusja panelowa

18.00 – Uroczysta kolacja

08.00 – Śniadanie

Sesja IV

Przewodniczący: prof. Edward Jeliński

09.00 – Kategoria <<tożsamości>> w doktrynie katolickiej – prof. Zbigniew Stachowski

09.30 Problemy identyfikacyjne współczesnych kultów, sekt i nowych ruchów religijnych – prof. Zbigniew Drozdowicz

10.00 – Religijność kościelna i New Age w Europie u schyłku Millenium – dr Tadeusz Doktór

10.30 – Przerwa na kawę

Sesja V

Przewodniczący: prof. Jan Such

10.45 – Polityczny wymiar nowych ruchów religijnych na dzisiejszej Ukrainie. Tożsamość narodowa w granicach ezoteryzmu religijnego – dr Marek Kwiecień

11.15 – Katolicki ruch charyzmatyczny drogą do ekumenizmu
dr Sławomir Springer

11.45 – Spirytualizacja rzeczywistości. Problem zanikania granic pomiędzy światem duchowym i fizycznym w neognostycznym nauczaniu – dr Artur Jocz

12.15 – Obiad