Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


Program konferencji:
Jakich uczelni potrzebują Polacy?

Sesja I

10.00 - 12.00 - Szkolnictwo wyższe w Polsce w okresie transformacji
  1. prof. dr hab. Roman Sowiński - Szkolnictwo wyższe i jego prywatyzacja jako problem ustrojowy i konstytucyjny
  2. prof. dr hab. Ewa Bagieńska - Uczelnie publiczne a prywatne. Rywalizacja czy współdziałanie
  3. prof. dr hab. Leszek Pacholski - Humanocentryczny wymiar współczesnej inżynierii zarządzania
  4. prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki - Pryncypialne wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego w obliczu strategii lizbońskiej
12.00 - 12.30 - Przerwa na kawę

Sesja II

12.30 - 15.00 - Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań przyszłości
  1. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - Kryzys szkolnictwa wyższego w Niemczech. Mit czy rzeczywistość?
  2. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz i prof. dr hab. Zbigniew Janku - Sytuacja szkolnictwa wyższego w świetle projektu ustawy o szkolnictwie wyższym z 26 maja 2003 roku
  3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz - Awanse akademickie - założenia ustawowe i rzeczywistość.