Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów

Rozmiar: 270 bajtów

Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 101 bajtów Skład Rady Naukowej Rozmiar: 101 bajtów
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
prof. dr hab. Marian Golka
prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz
prof. dr hab. Zbigniew Janku
prof. dr hab. Edward Jeliński
prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha
prof. dr hab. Marceli Kosman
prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki
prof. dr hab. Ewa Rewers
prof. dr hab. Zbigniew Stachowski
prof. dr hab. Jan Such
prof. dr hab. Marek Ziółkowski
Projekt i wykonanie: Kamil Kornowski