Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


MARCELI KOSMAN

Rozmiar: 19396 bajtów

Ur. 8 V 1940 r. w Izbicy Kujawskiej, tamże w 1957 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym. W l. 1957-62 studiował historię (a w l. 1960-1964 również pedagogikę) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - uczeń profesorów Gerarda Labudy (promotor magisterium: "Rozpad państwa Hunów w połowie V wieku" - 1961) i Henryka Łowmiańskiego (doktorat: "Dokumenty i kancelaria wielkiego księcia Witolda" - 1966).

Od 1961 do 1968 nauczyciel a następnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, od grudnia 1967 adiunkt a następnie (po habilitacji w 1971 r. - "Reformacja i Konrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej" - przewód w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) docent w Zakładzie Historii Pomorza IH PAN w Poznaniu. Od lutego 1976 do czerwca1982 dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN.

1980 profesor nadzwyczajny, 1989 profesor zwyczajny nauk humanistycznych.

W l. 1983-1993 profesor w Instytucie Historii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (kierownik Zakładu Historii od Czasów Nowożytnych a następnie Katedry Historii Europy Wschodniej); od 1987 r. i aktualnie profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierownik Zakładu Dziennikarstwa a od 2003 r. Zakładu Kultury Politycznej). W l. 1985-1987 także profesor ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (kierownik Katedry Bibliotekznawstwa i Informacji Naukowej).

Równocześnie od 1996 r. profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (prorektor ds. Politologii, prorektor ds. Nauki, aktualnie rektor, nadto dyrektor Instytutu Historii Polski i naczelny redaktor Wydawnictwa WSZiB).

Członek Związku Literatów Polskich (przez 2 kadencje prezes Oddziału w Poznaniu), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Opolskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu zachodniego, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, członek rad naukowych.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem za zasługi dla Uniwersytetu Opolskiego.