Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


WŁODZIMIERZ KACZOCHA

Rozmiar: 19396 bajtów

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego z filozofii uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 roku.

Przebywał dwukrotnie na stypendium naukowym Fundacji Kościuszkowskiej w USA (1984, 1992). W latach 1987 - 1993 pełnił funkcje profesora w akademii Muzycznej w Poznaniu. W okresie 1993 - 2003 pracował w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 1 października 2003 pracuje w Katedrze Socjologii i Filozofii AE w Poznaniu.

W okresie do 1990 roku zajmował się historią filozofii XIX i XX wieku, w szczególności zagadnieniami filozofii kultury i filozofii społecznej w Polsce oraz filozofią pragmatyczną. W następnych latach - i obecnie zajmuje się zagadnieniami filozofii społecznej; aksjologicznymi oraz instytucjonalnymi problemami współczesnej demokracji, społeczeństwem zamkniętym oraz otwartym, społeczeństwem obywatelskim oraz kulturowym i społecznym, skutkami globalizacji gospodarczej i medialnej.

Rezultaty badań opublikował w książkach:

  1. Model kultury w Polsce Ludowej, PWN 1981
  2. Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce (do 1939 roku), PWN 1984
  3. Kultura. Studia z dziejów myśli, PWN 1991 (drugie wydanie 2001)
  4. Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce, Ars Nova 1993 (drugie wydanie 1999)
  5. Filozofia cywilizacji i kultury, Ars Nova 1998
  6. Konta ston Hainteker ton Kafka kai ton Aristoteli, Ateny 2002

 

Redagował prace zbiorowe, w których zawarte są jego teksty:

  1. Iskusstwo i gumanizm, Moskwa 1991
  2. Z dziejów kultury muzycznej Poznania, Poznań 1996
  3. Transformacja i wartości, Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, Zielona Góra 1997
  4. Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, Poznań 2003

Artykuły i rozprawy (około 100) publikował w ogólnopolskich pismach naukowych (m.in. Kultura i Społeczeństwo, Studia Filozoficzne, Edukacja Filozoficzna, Przegląd Humanistyczny) oraz w tłumaczeniach na język angielski, grecki, ukraiński i rosyjski.

Profesor jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych - Humaniora - w Poznaniu oraz członkiem European Art Center w Atenach i Society for the Advancement of American Philosophy (USA). Współpracuje z Uniwersytetem we Lwowie i Odessie.

Zainteresowania pozanaukowe: sztuka XX wieku oraz współczesna

 

Poznań, 2003