Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


WŁODZIMIERZ KACZOCHA

Rozmiar: 19396 bajtów

Artykuły poświęcone zagadnieniom współczesnej demokracji oraz globalizacji

 1. Idea otwartości Europy, w: Przezwyciężenie barier w integrującej się Europie, pr.zb. red. Z. Drozdowicz. Humaniora. Poznań 2000, str. 25 - 32 Tłumaczenie na jęz. angielski: "The Idea of Open Europe", w: Transformations, Adaptations and Integrations in Europa. Global and Local Problems, ed. Z. Drozdowicz. Humaniora. Poznań 2001, str. 15 - 25
 2. Zasady społeczeństwa otwartego, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, 2000, nr 2, str. 175 - 192
 3. Dobro wspólne w nauce społecznej kościoła katolickiego oraz w katolickiej filozofii społecznej, (przegląd problemów), Przegląd Religioznawczy, 2000, nr 2, str. 89 - 109
 4. Probliema obszczego blaga w sowremiennoj demokrati, Woprosy Fiłosofii (lista filadelfijska), 2000, no 9, str. 57 - 64
 5. Dobro wspólne we współczesnej demokracji. Przegląd stanowisk i zagadnień. Zarys koncepcji dobra wspólnego, w: Adaptacja przez transformację, pr. zb., red. Z. Drozdowicz, Humaniora. Poznań 2001, str. 127 - 144
 6. Demokracja - państwo opiekuńcze - dobro wspólne, w: Przeszłość przyszłości, pr.zb., red. M. Kosman, Forum Naukowe. Poznań 2001, str.131 - 144
 7. Demokracja polityczna, a globalizacja gospodarki i mediów, Edukacja Filozoficzna. Warszawa 2002, nr 33, str. 39 - 57
 8. K. Poppier: alternativa obszczestwu buduszczego, Woprosy Fiłosofii (lista filadelfijska), 2000, no 6, str. 48 - 59
 9. Społeczne "siły przeciwważne" wobec globalizacji gospodarki oraz kultury medialnej w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, pr.zb., red. Z. Drozdowicz, Humaniora. Poznań 2003, str. 101 - 119
 10. Lokalne społeczeństwo obywatelskie jako "siła przeciwważna" wobec globalizacji gospodarczej i medialnej, W: Globalizacja i my, pr. zb., red. R. Piekarski, Kraków 2003, str. 213-234

 

Referaty poświęcone zagadnieniom współczesnej demokracji oraz globalizacji

I. Konferencje ogólnopolskie

 1. Dobro wspólne i współczesna demokracja.
 2. Fundacja Humaniora. 2000

 3. Trzy idee dobra wspólnego dla obywatelskiej edukacji.
 4. Akademia Marynarki Wojennej. Gdynia 2001

 5. Demokracja - państwo opiekuńcze - dobro wspólne
 6. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001

 7. Społeczeństwo obywatelskie jako "siła przeciwważna" wobec globalizacji gospodarczej i medialnej.
 8. Stowarzyszenie Edukacyjno - Naukowe im. P. .Włodkowica oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Gdańsk 2002

 9. Zasady antropologiczne społeczeństwa otwartego.
 10. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2002

 11. Realizacja zasad społeczeństwa otwartego w demokracjach europejskich oraz istniejące zagrożenia

Fundacja Humaniora. 2002

II. Konferencje międzynarodowe

 1. Open Society in Open Europe. Fundacja Humaniora. Uniwersytet Viadrina. Słubice 2000
 2. Osobowość człowieka w społeczeństwie zamkniętym oraz społeczeństwie otwartym Odesski Narodowy Uniwersytet im. Miecznikova, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Odessa 2002
 3. "Countervailing Powers" Towards Globalization of Politics and Economy Instytut Filozofii UAM, The Council for Research in Values and Philosophy (Washington). Poznań 2003
 4. Globalizacja polityczna, gospodarcza i medialna - pod kontrolą społeczeństwa otwartego. Uniwersytet im. I. Franko - Lwów, British Council. Lwów 2003