Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


PUŚLECKI ZDZISŁAW W.

Rozmiar: 19396 bajtów

Zdzisław Walenty Puślecki, profesor zwyczajny dr habil. nauk ekonomicznych, ur. 1 listopada 1947 r. w Rzemiechowie pow. Krotoszyn. 1968-1973 studia wyższe na kierunku ekonomiki handlu zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. 1973 magister ekonomii w zakresie ekonomiki handlu zagranicznego, Master in Banca e Finanza - Centro per l’Assistenza alle Istituzioni Finanziarie e Creditizie dei Paesi in Via di Evoluzione, Fondazione Giordano Dell’Amore, Mediolan, Włochy, 1977 doktor nauk ekonomicznych, 1991 doktor habilitowany nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1993 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od stycznia 1998 r. profesor tytularny, od lutego 2000 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, również w Collegium Polonicum UAM i Europa Universitaet “Viadrina” w Słubicach. Od 2000 r. także profesor zwyczajny w Akademii Rolniczej w Poznaniu i od 1998 r. profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

 

W latach 1977-1992 adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, od 1992 (październik) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Zagraniczne staże naukowe - 1981, 1985, 1990 stypendia Friedrich Ebert Stiftung, Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik, Bonn, Institut fuer Weltwirtschaft - Kiel (Kilonia), HWWA-Hamburg, 1987-Institut fuer Internationale Politik und Wirtschaft - Berlin, 1993, 1994 - staże naukowe w ramach programu Unii Europejskiej dla krajów Europy Wschodniej “Tempus” w Uniwersytecie Rennes 1 we Francji, 1995 - stypendium Fondazione Giordano Dell’Amore, Mediolan, Włochy, 1994-1996 Jean Monnet Project -Poland, European Commission, Bruksela - grant realizowany w formie European Module - Polityka handlowa Unii Europejskiej w UAM w Poznaniu, 1998 r. staż naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim, udział w grancie Ludwig-Maximilian-Universitaet, Monachium, Niemcy-1996, grant Yonsei University i Daewoo, Seul, Korea Pd.-1997, grant University of Bergen, Norwegia-2000.

 

Członek rad i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych takich jak “Przegląd Politologiczny” w Poznaniu , “Europa Wschodu i Zachodu” w Poznaniu, “WeltTrends” w Potsdam Universitaet w Poczdamie w Republice Federalnej Niemiec. Członek Rad Naukowych takich instytucji jak Humaniora.- Centrum Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu, a także Centrum Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu.

 

Członek krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych takich jak: -Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodni-Poznań;

-Polskie Towarzystwo Ekonomiczne-Oddział w Poznaniu;

-Polish European Community Studies Association - European Community Studies Association-Bruksela;

-Association for the World Refugge Problem (AWR) z siedzibą w Vaduz(Liechtenstein); International Society for the Study of European Ideas (ISSEI)-University of Haifa, Izrael;

-International Political Studies Association (IPSA) z siedzibą w Montrealu (Kanada); International Studies Association (ISA), University of Arizona, Tucson, Arizona, USA; International Association of Business Leaders (IABL), New Bern, North Carolina, USA; International Biographical Centre (IBC), Cambridge, England, - FIBA IOM;

-World Peace and Diplomacy Forum, Sponsored by the International Biographical Centre, Cambridge, England;

-American Biographical Institute, Inc. (ABI), Bur Oak Circle, Raleigh, North Carolina, USA; -członek- Rotary International, Club Poznan-Starówka, Poznan, Poland, Evanston, Illinois, USA;

członek honorowy Who’s Who Historical Society, Jacksonville, North Carolina, USA; członek orderu International Order of Merit as a representative of Poland for services to Economic Science, Cambridge, England;

-członek Research Board of Advisor of the ABI-USA;.

 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Nauk Społecznych UAM i w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – w latach 1993-1999 V-ce Dyrektor Instytutu ds. Naukowych, od 1992 r.Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej a po zmianie nazwy Zakładu od 1993 r. Kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej i od 1996 r. Kierownik Studium Niemcoznawczego UAM w Poznaniu, członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM, od 2002 r. członek Komisji Dyscyplinarnej UAM.

 

Badania naukowe w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych dotyczące liberalizmu i protekcjonizmu w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej Unii Europejskiej, europejskich stosunków ekonomicznych, transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi się. W obszarze zainteresowań znajdują się również problemy usług bankowych. W ekonomicznej literaturze naukowej funkcjonuje “Paradoks Puśleckiego” – opisany przez profesora Peter Leslie z Queen University, Kingston, Kanada. Prace naukowe cytowane i recenzowane m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, w Wielkiej Brytanii, na Tajwanie, w Korei Pd., Austrii, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Kanadzie, USA.

 

Członek międzynarodowych grup naukowo badawczych m.in. przy Universite Pierre Mendes France w Grenoble – Francja, Universita degli Studi di Pavia, Pavia-Włochy, Universidade Autonoma de Lisboa , Lizbona-Portugalia.

Ekspert-recenzent w University of Laval, Quebec, Kanada, ekspert-recenzent w University of Hawaii at West Oahu, Honolulu, Hawaje, USA.

Scientific Advisory Board-Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Hiszpania.

Współpracuje także z takimi uniwersytetami i instytutami zagranicznymi takimi jak: Europa Universitaet “Viadrina” we Frankfurcie n/Odrą Niemcy, Potsdam Universitaet, Poczdam, Niemcy, Christian-Albrecht-Universitaet w Kilonii, Niemcy, Institut fuer Weltwirtschaft w Kilonii, Niemcy, Ludwig-Maximilian Universitaet w Monachium, Niemcy, Wien Universitaet w Wiedniu, Austria, Universite Rennes, Rennes, Francja, Haifa University, Haifa, Izrael, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Auburn University Mongomery, USA, Loyola University, Baltimore, USA, University of Miami, Floryda, USA.

 

Promotorstwo w ponad 350 pracach magisterskich i licencjackich, 10 doktorskich, 10 recenzji prac doktorskich, 1 recenzja w przewodzie habilitacyjnym, 1 recenzja w postępowaniu o tytuł profesora. Otwarte trzy dalsze przewody doktorskie.

 

Wykładane przedmioty: w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (kierownik przedmiotu w UAM i w Collegium Polonicum w Słubicach), Dostosowania Polski do Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej, w Akademii Rolniczej w Poznaniu, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (kierownik przedmiotu, w Akademii Ekonomicznej “Środki ochrony handlowej Unii Europejskiej (kierownik przedmiotu).

 

Wykładowca a także referaty naukowe na licznych konferencjach i kongresach naukowych krajowych i zagranicznych m.in. w takich ośrodkach naukowych jak: South Bank University w Londynie, Rippon &York University w Yorku, Teikyo University w Berlinie, Universite Pierre Mendes France - Grenoble, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bratysławie, Wien Universitaet - Wiedeń, Universita degli Studi w Trydencie, w Mediolanie, Universita degli Studi w Pawii, Uniwersytet w Ljublianie, Słowenia, Uniwersytert w Utrechcie, Holandia, Universitaet Potsdam w Poczdamie, Fritz-Erler Akademie w Freudenstadt, Niemcy, Europa Universitaet “Viadrina” we Frankfurcie n/Odrą, Haifa University w Haifie, Izrael, Yonsei University w Seulu, Korea Pd., Parlament Europejski – Bruksela, Belgia, Universite Laval, Quebec, Kanada, University of Bergen, Bergen, Norwegia, Universidad de Navarra, Pampeluna, Hiszpania, 42 Światowy Kongres International Studies Association, Chicago, USA, 7 Konferencja Międzynarodowa CISS/ISA, Heidelberg, Niemcy, Universidade Autonoma de Lisboa, Lizbona, Portugalia.