Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


ZBIGNIEW DROZDOWICZ

Rozmiar: 19396 bajtów

Szczegółowy spis publikacji po uzyskaniu tytułu profesora

1995 rok

Publikacja książkowa:

 1. Excellentia Universitatis. Szkice o Uniwersytecie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 127

Artykuły naukowe:

 1. O medytacjach kartezjańskich Henri Poincare’go, w: O nauce i filozofii nauki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 211 – 226
 2. O rozumnym egoizmie o wyrachowanym altruizmie, w: Horyzonty ponowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 59 – 80
 3. Filozofia życia i przeżycia przeciętnego katolika, urzędnika i akademika w dzisiejszej Polsce, w: Universalność filozofii a tradycje narodowe, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 36 - 42

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Homines Universitatis – professores, Wiedza i Życie nr 3
 2. Homines Universitatis – doctores, Wiedza i Życie nr 4
 3. Homines Universitatis – magistri, Wiedza i Życie nr 5
 4. Homines Univesitatis – studiosi, Wiedza i Życie nr 6
 5. Jansenizm jako wyzwanie ideowe wobec myśli świeckiej, Res Humana nr 5, s. 20 – 23

1996 rok

Artykuły naukowe:

 1. Agresja słowa w tak zwanej wysokiej kulturze, Humaniora. Biuletyn nr 4, s. 35 – 48
 2. Jansenizm jako wyzwanie ideowe czasów nowożytnych, Przegląd Religioznawczy nr 1
 3. Niepewność nauki w ujęciu Henrie’go Poincare’go, w: Rozważania o poznaniu naukowym, Poznań, s. 37 – 48
 4. Liberalizm – mitologia, ideologia i konieczność życiowa, w: Aksjologia, etyka, samookreślenie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 71 – 86

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Europa fanatyków czy Europa agnostyków religijnych?, Res Humana nr 4, s. 4 – 8

Hasła encyklopedyczne:

 1. Ok. 40 haseł w II tomie Suplementu do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Guteneberga, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

 

1997 rok

Publikacja książkowa:

 1. Z perspektywy końca pewnej epoki. Szkice bez mała filozoficzne, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 212

Książki pod redakcją naukową:

 1. Religie – Wspólnoty Etniczne, tom V Suplementu do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Gutenberga, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 318
 2. Mity. Historia i struktura mistyfikacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 190

Artykuły naukowe:

 1. Myśl społeczna Blaise Pascala, w: Odczytywanie myśli Pascala, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 63 – 79
 2. Demokracje europejskie, Europa Wschodu I Zachodu nr 1, s. 84 – 90
 3. Demokracja po polsku, w: Polacy na progu ..., Wydawnictwo Edytor, Toruń, s. 141
 4. Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku, Ruch Filozoficzny nr LIV, s. 637 – 639
 5. Mit narodu polskiego, w: Mity. Historia i struktura mistyfikacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 125 - 136

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Peyotyzm, Wiedza i Życie nr 6
 2. Nowe religie świata zachodniego, Wiedza i Życie nr 10
 3. Nowe religie orientalne, Wiedza i Życie nr 11
 4. Być czy nie być akademikiem?, Forum Akademickie nr 2
 5. Nauka poza budżetem, Forum Akademickie nr 10
 6. Demokracja po polsku. Humaniora. Biuletyn nr 6

Hasła encyklopedyczne:

 1. Ponad 1000 haseł w V tomie suplementu do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Gutenberga, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

1998 rok

Książki pod redakcją naukową:

 1. Liberalne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 172 /Wprowadzenie, s. 7 – 9/ 

Artykuły naukowe:

 1. Liberalizm wyzwaniem ideowym, w: Liberalne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 7 - 63
 2. Kościoły, wyznania, sekty religijne, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 2/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 28 – 34
 3. Religia i religijność Europy, w: Zeszyty Filozoficzne nr 6/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 7 – 1
 4. Hochschulen entsprechend der Tradition oder den aktuellen Herausforderungen? Dilemmata des Hochschulwesens im Polen der 90er Jahre, in: Erweitetung Europas, Osterrraichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 1998, s. 93 – 110
 5. Dzisiejsza kondycja filozofii w Polsce, Humaniora. Biuletyn nr 8/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 35 – 46
 6. Polskie szkolnictwo wyższe Anno Domini 1998, Humaniora. Biuletyn nr 9/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 55 – 64
 7. La philosophie polonaise de la premiere moitie du XXe siecle, Zeszyty Filozoficzne nr 6, s. 150 - 163

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Jansenizm, w: Przegląd Religioznawczy nr 1-2/187 –188, s. 265 – 267
 2. Religie, w: Przegląd Religioznawczy nr 3-4/189-190, s. 149 - 152
 3. Vodu, w: Przegląd Religioznawczy nr 3 – 4/189 – 190, s. 281 - 282
 4. Nowe religie afrykańskie /1/, Wiedza i Życie nr 1/98, Wydawnictwo Prószyński i Ska
 5. Nowe religie afrykańskie /2/, Wiedza i Życie nr 2/98, Wydawnictwo Prószyński i Ska
 6. Tradycja humanistyczna, Forum Akademickie nr 4/98, Akademicka Oficyna Wydawnicza, s. 25 - 27
 7. Dekomunizacja uczelni, Forum Akademickie nr 10/98, Akademicka Oficyna Wydawnicza, s. 30 – 32

Recenzje:

O religii fundamentalnie, Nowe Książki nr 2/98 /recenzja książki G. Van der Leeuwa pt. Fenomenologia religii/

1999 rok

Publikacje książkowe:

 1. Hochschulen: Traditions- oder Zeitgemass. Dilemmata des polnischen Hochschulwesens in den neunziger Jahren, Wydawnictwo “TERRA”, Poznań, ss. 172
 2. Mitteleuropaische Universitaten um die Jartausendwende /współautorstwo: Peter Gerlich, Krzysztof Glass/, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, ss. 235

Książki pod redakcją naukową:

 1. Hochschulwesen angesichts zeitgenossichscher Herausforderungen /współredaktor: Krzysztof Glass/, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, ss. 258, Vorwort, s. 7 – 9

Artykuły naukowe:

 1. Der zeitgestige Professor, in: Hochschuwesen angesichts zeitgenossicher Herausforderunegen, Verwestlichung Europas, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, s. 141 – 154
 2. Auf der Suche nach neuen Formen der Gemainschaft. Neue religiose Bewegungen in Ost-Mitteleuropa, in: Verwestlichung Europas, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, s. 255 – 266
 3. Polnische Universitaten im Wandel der neuziger Jahre, in: Mitteleuropaische Orientierungen der 90er Jahre, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, s. 119 – 128
 4. Europa des Ostens und des Westens – annaherung oder Auseinanderdriften?, in: Europa des Ostens und des Westens, Sonderband, Poznań – Wien, s. 3 – 9
 5. Das Bild der Religionssekten in der Modernen Literatur, in: Europa des Ostens ind des Westens, Sonderband, Poznań – Wien, s. 90 – 101
 6. Dlaczego pojawiają się sekty?, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7, s. 7 – 24
 7. L’egoisme raisonable des temps modernes, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7, s. 131 – 138
 8. Critique de la metaphysique traditionnelle et la defense de la metaphysique nouvelle: le cas de Claude Bernard et d’Etienne Vacherot, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7, s. 139 – 148
 9. Nowe ruchy religijne w nowożytnej Europie, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 3, s. 38 – 42
 10. Polskie uczelnie w okresie przemian lat dziewięćdziesiątych, w: Przegląd Bydgoski, rocznik X, s. 8 – 16
 11. Wieszcze – wieszczenie – pouczanie narodu, w: Między polityką a literaturą, Wydawnictwo “TERRA”, Poznań, s. 37 – 52
 12. Zagrożenia z Zachodu – mit czy rzeczywistość?, w: Kultura polityczna w Polsce – mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych UAM, s. 255 – 267
 13. Krytyka w nauce, Humaniora. Biuletyn nr 10, s. 7 - 23

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Burzliwe pontyfikaty, w: Wiedza i Życie nr 6, s. 41 – 45
 2. Akademicka wieloetatowość, w: Forum Akademickie nr 3, s. 25 - 27
 3. Bliżej czy dalej?, w: Forum Akademickie nr 10, s. 58 – 60

Artykułowe hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Britannica:

 1. Europa – religie, w: Britannica – edycja polska, lit. F. /obj. 2 ark. wyd./
 2. Filozofia, w: Britannica – edycja polska, litera F., s, 136 - 151 /obj. 3,5 ark. wyd./

Recenzje:

 1. Sztuka popularyzacji też może być sztuką /recenzja książki M. Kosmana pt. Ogniem i mieczem. Prawda i legenda/, Humaniora. Biuletyn nr 10, s. 51 – 52

2000 rok

Publikacja książkowa:

    1. Sekty religijne w nowożytnej Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 180

Książki pod redakcją naukową:

 1. Europaisierung der Bildungssysteme, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, ss. 192
 2. Von der Emanzipation zur Integration, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań, ss. 272
 3. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, ss. 268

Redakcja naukowa pism:

 1. Europa Wschodu i Zachodu nr 4, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań
 2. Zeszyty Filozoficzne nr 8, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań
 3. Humaniora. Biuletyn nr 11, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań
 4. Humaniora. Biuletyn nr 12, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań

Artykuły naukowe:

 1. Perspektiven des polnischen Hochschulwesens im Lichte des Entwurfs neuer Rechtsbestimmungen, in: Europaisierung der Bildungssysteme, Wien – Poznań, s. 127 – 140
 2. Les Meditations cartesiennes d’Henri Poincare, en: L’esprit cartesien, Actes du XXVIe Congres des l’Association de Philosophie de Langue Francaise, edites par: B. Bourgeois et J. Hevet, Paris, p. 1097 – 1101
 3. Critique de la metaphysique traditionnelle et defense de la metaphysique nouvelle: le cas de Claude Bernard et d’Etienne Vacherot, en: La metaphysique: son histoire, sa critique, ses enjeux, Actes du XXVII Congres l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, edites par: L. Langlois et J.M. Narbonne, Paris - Quebec, p. 361 – 368
 4. Wieviel Polentum gibt es in Polen? Polnische Integrationsangste, in: Von der Emanzipation zum Integration, Wien – Poznań, s. 141 – 154
 5. Les nouveaux mouvements religieux a la defense de la paix, Zeszyty Filozoficzne nr 8, s. 109 – 118
 6. Sekty: izolacjonizm czy zaangażowanie społeczne?, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 4, s. 32 – 37
 7. Perspektywy polskiego szkolnictwa wyższego w świetle projektu nowych regulacji prawnych, w: Uniwersytet i okolice, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja, Katowice, s. 71 – 84
 8. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, w: Humaniora, Biuletyn nr 11, s. 27 – 35
 9. Czciciele naukowej fikcji. Przypadek manipulacji intelektualnej, Zeszyty Filozoficzne nr 8, s. 93 – 106
 10. Aby liberalny znaczyło odpowiedzialny, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 2/10, s. 173 – 184
 11. Transformacje i integracje europejskie, w: Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 7 – 16
 12. Wielość religijna – wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego?. Przypadek Francji, w: Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań s. 277 – 286
 13. Kształcenie filozofów, Humaniora, Biuletyn nr 12 , s. 18 – 28
 14. Religia i religijność Europy, w: Nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, Warszawa – Tyczyn, s. 9 – 16
 15. Profesor na miarę czasu, w: Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką, Poznań, s. 165 – 178
 16. Wrażliwość religijna w perspektywie historycznej, Przegląd Religioznawczy nr 1/2000

Hasła artykułowe do Encyklopedii Britannica – Edycja polska

 1. Historiozofia t. 16,
 2. Intelektualizm, t. 17, s. 330 – 331
 3. Karolińskie reformy, t. 19, s.422 – 423
 4. Kartezjanizm, t. 19, s.438 – 442
 5. Idea, Idealizacja, Intelekt, Karneandes z Cyrene – zwykłe hasła w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska, t. 17 i 19

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Z wiatrem czy pod wiatr?, Forum Akademickie nr 4, s. 24 – 26
 2. Pracowitość uczonego, Forum Akademickie nr 9, s. 57 – 59
 3. Dać i zyskać, Res Humana nr 3, s. 33 – 36

Inne publikacje:

 1. Szkolnictwo wyższe wobec współczesnych wyzwań, Glosa do książki: Hochschulwesen angesichts zeitgenossicher Herausforderungen, w: Humaniora – Biuletyn nr 11, s. 71 – 74
 2. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie. Komunikat z konferencji, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 2/10, s. 259 - 261
 3. Dziesięciolecie transformacji i adaptacji. Komunikat z konferencji, Zeszyty Naukowe WSZB w Poznaniu, nr 3/11, s. 264 – 270

 

2001 rok

Książki pod redakcją:

 1.  Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 372
 2.  Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss.
 3.  Transformations, Adaptations and Integrations in Europa. Global and local Problemes, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 194

Czasopisma pod redakcją:

 1. Humaniora. Biuletyn nr 13/01, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 80
 2. Zeszyty Filozoficzne nr 9/01, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 15

Artykuły:

1. Cults, Sects, New Religoius movements – a challenge to modern times outline of the problem, w: Transformations, Adaptations and Integrations in Europe. Global and local problemes, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 127 - 144

2. Transformacje kulturowe a przekształcenia w eschatologiach sekt i nowych ruchów religijnych, w: Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 285 – 298

3. Sumienie chrześcijańskiej Europy. Próba milenijnego bilansu, w: Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 11 - 20

4. Kościół katolicki i katolicy polscy wobec sekt i nowych ruchów religijnych, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity – rzeczywistość – obawy – nadzieje, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań, s. 371 - 380

5. Bóg religii i Bóg filozofii, w: Zaproszenie do filozofii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 127 - 137

 1. Tradycjonalizm i nowatorstwo współczesnych sekt, kultów i nowych ruchów religijnych, w: Zeszyty Filozoficzne nr 9, s. 51 – 60
 2. Duch kartezjański w XVII wieku, w: Biuletyn Historii Sztuki. R. LXIII: 2001 nr 1 – 4, s. 11 – 25
 3. Aby liberalny znaczyło przewidywalny, w: Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej WSZiB, Z. 1, Poznań, s. 87 – 98
 4. Odmienności kulturowe: potrzeba zrozumienia i ... tolerancji /?!/, w: Przegląd Religioznawczy nr 3 -4/201 – 202, s. 147 - 154

Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska

1. Katastrofizm, t. 20, s. 25 - 27

2. Kauzalizm, t. 20, s. 66

3. Kołakowski L., t.20, s. 446 - 447

4. Komunizm, t. 21, s. 56 - 66,

5. Konceptualizm, t. 21, s. 73

6. Konkordat, t. 21, s. 110 - 111

7. Konserwatyzm, t. 21, s. 125 – 128

8. Konwencjonalizm, t. 21, s. 163 - 164

9. Kosmopolityzm, t. 21, s. 270

10. Kościół a państwo, t. 21, s. 306 – 311

11. Kotarbiński T., t. 21, s. 325 - 326

12. Krytycyzm, t. 22, s.26 – 28

13. Krzyżowe wyprawy, t. 22, s. 61 - 65

14. Kultowe ruchy, t. 22, s. 140 - 144

15. Lafargue Paul, t. 22, s. 262

16. Liberalizm, t. 23, s. 189 - 193

17. Libertarianizm, t. 23, s.197

18. Libertynizm, t. 23, s. 197 - 199

19. Materializm, t. 25, s. 392 - 396

20. Maritain, t. 25, s.264 – 265

21. Mazdaizm, t. 25, s. 454 – 455

22. Mazdakim, t. 25, s. 455

Inne publikacje:

 1. Jeszcze raz o wieloetatowości, Forum Akademickie nr 5/2001, s, 31-33
 2. Akademicka akredytacja, Forum Akademickie nr 11/2001, s. 26 - 28
 3. Introducion, in: Transformations, Adaptations and Integrations in Europe, s. 7 - 14
 4. Od Redaktora, w: Zeszyty Filozoficzne nr 9, s. 3 – 7
 5. Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków. Komunikat z konferencji, w. Forum Naukowe WSZiB, Z. 1, s. 293 - 299

2002 rok

Książki pod redakcją:

 1. Ilustrowana encyklopedia religii świata. Kościoły, wyznania, kulty, sekty, nowe ruchy religijne, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 730
 2. Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 286
 3. Przebaczanie – rozliczanie – pojednanie. Globalne i lokalne problemy integrującej się Europy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 223

Redakcja naukowa czasopism:

 1. Humaniora. Biuletyn nr 14, ss.
 2. Religia i religijność Europy, Człowiek i Społeczeństwo nr XX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 186

Artykuły:

 1. Odmienności kulturowe: potrzeba zrozumienia i ... tolerancji /?!/, w: Dyktat, protest i integracja w kulturze, Warszawa – Tyczyn, s. 291 – 298
 2. Wrażliwość religijna w perspektywie nowych ruchów religijnych, w: Pamięć dla przyszłości, Tyczyn, 115 – 130
 3. Polska w Europie – stare obawy, nowe nadzieje, w: Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s.
 4. Kulty, sekty, nowe ruchy religijne we współczesnym świecie, w: Tropami filozofii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 171 – 197
 5. Les nouveaux mouvements religieux a la defense de la Paix, en: Philosophie et paix, Actes du XXVIII Congres l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, Ed. Universite de Bologne, Bologne, pp. 845 - 852
 6. Filozof na miarę czasu, w: Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 97 – 110
 7. Le nouveaux mouvements religieux et la question de la paix, en: Actes del VI Congreso “Cultura Europea”, Pamplona 2002, s. 941 – 948
 8. Nowe ruchy religijne w Europie – wybrane przykłady, w: Religia i religijność Europy. Człowiek i Społeczeństwo. T. XX, s. 43 – 58
 9. Traditionalism and Innovation of Contempory Sectes, Cultes and New Religious Movements, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/203/2002, s. 81 – 89
 10. Kościół katolicki w “dialogu” z nowymi ruchami religijnymi, w: Przebaczanie – rozliczanie – pojednanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 197 – 207
 11. Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku, w: Poznanie – podmiot – dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Toruń, s. 15 - 26

Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska

 1. Mesjanizm, t. 26, s. 163 - 165
 2.   Meslier, t. 26, s. 165 – 166
 3. Mistycyzm chrześcijański, t. 27, s. 35 – 38
 4. Naturalizm, t. 28, s. 261 – 262
 5. Natywizm, t. 28, s. 263
 6. Oświecenie, t. 30, s. 358 – 368

Hasła artykułowe w Ilustrowanej Encyklopedii Religii Świata

1. Augustynizm, s. 62 – 63

2. Bahaizm, s. 73 – 74

3. Bogowie filozofów, s. 99 – 100

4. Cargo, s.132 – 133

5. Ekumenizm, s. 213 – 214

6. Grecji starożytnej religie, s. 251 – 253

7. Humanizm integralny, s. 279 – 280

8. Khakizm, s. 352

9. Kimbangizm, s. 353 – 354

10. Krysznaici, s. 393 – 394

11. Nowe religie, s. 478 – 4480

12, Peyotyzm, s. 500 – 501

13. Prehistoria religijności, s. 514

14. Religia, s. 531 – 533

15. Rodzimy Kościół Polski, 539 – 540

16. Sekty, s. 556 – 557

17. Vodu, s. 630 – 631

Inne publikacje

 1. “Przedmowa” do: Ilustrowana Encyklopedia Religii Świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. VII – XII , oraz ok. 750 zwykłych haseł w Ilustrowanej Encyklopedii Religii Świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
 2. Magnificus, w: Forum Akademickie nr 2, s. 33-37
 3. Homo intelektus homo faber, w: Humaniora. Biuletyn nr 14, s.
 4. Od redaktora, w: Religia i religijność Europy. Człowiek i Społeczeństwo. T. XX, s. 7 – 10
 5. Od redaktora, w: Przebaczanie – rozliczanie – pojednanie. Globalne i lokalne problemy integrującej się Europy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 7 – 9

2003 rok

Monografia książkowa:

 1. Uczelnie, uczenie, uczeni, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 150

Książki pod redakcją naukową:

 1. Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 230
 2. Oblicza europejskiego pluralizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, ss. 367
 3. Europa, Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Wydawnictwo Kurpisz.

Wydawnictwo ciągłe pod redakcją naukową:

 1. Humaniora. Biuletyn nr 15
 2. Zeszyty Filozoficzne nr 10

Artykuły:

 1. Problemy identyfikacyjne ze współczesnymi kultami, sekta i nowymi ruchami religijnymi, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Poznań, s. 211 - 220
 2. Academic Accreditation: a Polish Case Study, in: The University, Globalization, Centrale Europe, Ed. Peter Lang, s.225 - 234
 3. Reformowanie finansowania badań, w: Humaniora. Biuletyn nr 15, s. 7 – 13
 4. “Katechizm” współczesnego Europejczyka, w: Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań, s. 7 - 14
 5. Nowe ruchy religijne w starej Europie – problemy adaptacji i akceptacji, w: Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań, s. 279 - 286
 6. Aby liberalny znaczyło opłacalny, w: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, Poznań, s. 75 – 88
 7. Czy religioznawstwo może być naukowe?, Zeszyty Filozoficzne nr 10

Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska

 1. Prakseologia /w druku/
 2. Profetyzm /w druku/
 3. Racjonalizm /w druku/
 4. Renanowski ewolucjonizm /w druku/
 5. Reizm /w druku/
 6. Renouvier Ch. /w druku/
 7. Scientyzm /w druku/
 8. Sekty
 9. Sensualizm
 10. Socjalizm /w druku/

Hasła artykułowe w “Europa, Europa...

 1. Ateizm
 2. Chrześcijaństwo w warunkach komunizmu
 3. Egzystencjalizm chrześcijański
 4. Ekumenizm
 5. Humanizm integralny
 6. Irreligia
 7. Kościół rzymskokatolicki wobec innych religii
 8. Kościół rzymskokatolicki wobec sekt
 9. Medytacja Transcendentalna
 10. New Age
 11. Personalizm chrześcijański
 12. Religijność postmodernistyczna
 13. Religioznawstwo świeckie
 14. Sekularyzacja
 15. satanizm

Inne publikacje:

 1. Przedmowa do: Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 7
 2. Przedmowa do: Europa, Europa..., Wydawnictwo Kurpisz S.A.
 3. Komitet urzędników czy uczonych?, Forum Akademickie nr 6, s, 30 – 32
 4. Jesteśmy w Europie?, Forum Akademickie nr 7 –8
 5. Kilkadziesiąt zwykłych haseł w encyklopedii “Europa, Europa...”