Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów

Rozmiar: 270 bajtów

Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 2745 bajtów
Rozmiar: 101 bajtów Zarząd i Komisja Rewizyjna Rozmiar: 101 bajtów

Zarząd CBI

Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz - Przewodniczący Zarządu, profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu /kierownik Zakładu Historii i Filozofii Religii Instytutu Filozofii/, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu /kierownik Katedry Komparatystyki Kulturoznawczej/

Prof. dr hab. Zbigniew Janku- Wiceprzewodniczący Zarządu, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza /prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji/, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości /dyrektor Instytutu Administracji i Zarządzania/

Prof. dr hab. Edward Jeliński- Członek Zarządu, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza /prodziekan Wydziału Nauk Społecznych/

Prof. dr hab. Ewa Rewers- Sekretarz naukowy, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza /kierownik Zakładu Kultury Współczesnej Instytutu Kulturoznawstwa

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki- Przewodniczący Komisji, profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza /kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa/

Prof. dr hab. Jan Such- Członek, em. profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Projekt i wykonanie: Kamil Kornowski